Ma dhuro një Tregim
Zbuloni me Fëmijen tuaj Tregime dhe Libra për fëmijë!

Sëbashku me fëmijën tuaj …

  • Dëgjoni dhe tregoni Tregime
  • Shiqoni Libra me Fotografi
  • Luani, Këndoni dhe bëni pun Dore

Kush mundë të vijnë:    

Prindrit apo Gjyshërit e fëmijve 2 deri 5 Vjeqrë

Kush i tregon Tregimet / Kontakt:
Neuhausen
Bajrumsha Xhemajli
Animatore për Lexim / Leseanimatorin SmeG Tel. 078 771 91 51
Flyer

 

 

Suchen